Blodspengar för dråp på havande kvinna

Fråga: Om en person dräper en havande kvinna och hennes barn i magen. Skall han betala blodspengar för båda två eller bara för modern?

Svar: Han har ju tagit två liv: modern och fostret. Alltså betalar han blodspengar för modern och för fostret som skall betalas i form av en sund och ung slav. För modern skall han betala femtio kameler och fem kameler för fostret. Femtiofem kameler med andra ord.