Blödning ålägger inte tvagning

470 – Tamîm ad-Dârî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tvagning ska tagas efter varje rinnande blod.”

Svag.

Sanningen är den att det inte finns någon autentisk hadîth som ålägger tvagning efter blödning. Det är vad som gäller till dess att motsatsen bevisas, fastställde ash-Shawkânî och andra. Därför ansåg de lärde i Hidjâz att blödning inte ålägger tvagning. Den åsikten delade bland andra Madînahs sju lärde som anammade den från följeslagarna. Ibn Abî Shaybah och al-Bayhaqî rapporterade att:

Ibn ´Umar klämde en finne i ansiktet varvid lite blod kom ut. Därefter gned han det mellan fingrarna och bad utan att två sig.”

Berättarkedjan är autentisk. Ibn Abî Shaybah rapporterade liknande från Abû Hurayrah. Med en annan autentisk berättarkedja rapporterade Ibn Abî Shaybah att ´Abdullâh bin Abî Awfâ (radhiya Allâhu ´anh) spottade blod i bönen och fortsatte be.