Blodgivning till en sjuk hedning

Fråga: Får jag ge blod till en sjuk hedning som ligger inför döden?

Svar: Jag känner inte att det skall finnas något problem med det. Allâh (djalla wa ´alâ) sade i Sin väldiga skrift:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

”Allâh förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Allâh älskar de opartiska.”1

Han (subhânah) berättar för oss att Han inte förbjuder oss bemöta de otrogna med rättvisa och opartiskhet så länge de inte bekrigar oss och driver ut oss ur våra hem. Den nödställde är i ett mycket stort behov av akut hjälp. På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid kom Asmâ’ bint Abî Bakrs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hedniska moder till henne i al-Madînah, när profeten hade vapenvila med hedningarna i Makkah, för att ta kontakt med henne. Asmâ’ frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ha kontakt med din moder.”

Detta sade han när hon var otrogen.

Om en den otrogne som vi har avtal med eller gett säkerhet till och inte krigar mot oss blir tvungen till att få blod, så är det harmlöst att ge honom det på samma sätt som det är tillåtet att äta självdött djur i nödfall. Du belönas för det eftersom det är okej att hjälpa en nödställd.

160:8