Blöder efter barnsäng

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/171-172)

217 – Jag hörde min fader säga:

“Barnsängens längsta varaktighet är 40 dagar.”

218 – Jag sade till min fader:

“Vad gör en kvinna om hon fortsätter blöda under en period som hon vet tillhör hennes månadscykel?”

Han svarade:

“Hon ska sluta dyrka. Och om hon blöder under en period som hon vet inte tillhör hennes månadscykel, ska hon betrakta blodet som en blödning och både fasta och be.”

219 – Min fader berättade för mig: ´Abdur-Rahmân berättade för oss, från Abû ´Awânah, från Abû Bishr, från Yûsuf bin Mâhak, från Ibn ´Abbâs som sade:

“En kvinna i barnsäng ska vänta cirka 40 dagar.”