Blödande tandkött och läppar

Fråga: Jag får blod i munnen när jag tvår mig och fastar. Påverkar det blodet fastan?

Svar: Fastan påverkas inte av blodet från din mun eller resten av kroppen. Sår påverkar inte fastan. De påverkar heller inte tvagningen. Blodet från läpparna eller tandköttet påverkar inte tvagningen. Se däremot till att torka bort det. Själva tvagningen är emellertid korrekt. Det är även fastan. Det är koppning som bryter fastan. Sår eller blod från tänderna eller läpparna påverkar vare sig fastan eller tvagningen.