Blod från tandköttet under tvagningen

Fråga: När jag tvår mig kommer blod ur mitt tandkött. Bryter det tvagningen ehuru det är mycket?

Svar: Nej, det bryter – om Allâh vill – inte tvagningen. Fullborda din tvagning och be.