Blir student när han är 40+

Fråga: Det finns de som började söka kunskap i vuxen ålder och blev lärda. Några av dem var Ibn Hazm och al-´Izz bin ´Abdis-Salâm som hade fyllt fyrtio år. Vad råder ni kring det och kan den vuxne uppnå det den unge uppnår?

Svar: Den som är uppriktig och söker kunskap uppriktigt och energiskt får framgång av Allâh ehuru han är vuxen. Dock är det sällsynt att den vuxne blir som den unge. Kunskapen fäster sig bättre i den unge. Jag säger inte att den vuxne inte kan lära sig; han kan visst lära sig och bli lärd, men det är emellertid sällsynt. Det är en sällsynt företeelse.