Blir sinnessjuk under fastan

Fråga: En person blev sinnessjuk medan han fastade. Är hans fasta korrekt?

Svar: Om han blir sinnessjuk under dagen, annulleras hans fasta då han inte länge är berättigad till dyrkelse. Detsamma gäller om han börjar yra under fastans gång; han behöver inte fasta vidare. Dock måste han ta igen dagen. Även han som blev sinnessjuk under fastan måste ta igen dagen. Ty han var ålagd att fasta vid dagens begynnelse.