Blir ren och könsmogen efter midnatt

I och med att ´Ishâ’ slutar vid midnatt, ställs frågan om kvinnan vars månadscykel upphör efter midnatt är skyldig att be ´Ishâ’.

Enligt den övervägande åsikten är hon inte ålagd att göra det. Ty hon blev ren efter att tiden hade gått ut.

Detsamma gäller den person som blir könsmogen efter midnatt; han är inte ålagd att be ´Ishâ’.