Blåsning i bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/335)

476 – Jag läste för min fader:

Vad gäller den bedjande som blåser på platsen där han ska placera sin panna i Sudjûd?”

Han svarade:

Jag gillar det inte. Gör han det fruktar jag att hans bön är ogiltig. Det rapporteras att Ibn ´Abbâs sade: ”Den som blåser i bönen har talat.”