BlackBerry till svågern

Fråga: Får jag låta min hustru samla ihop pengar med sina systrar för att köpa en mobiltelefon benämnd BlackBerry1 till deras broder som går i gymnasium?

Svar: Nej, nej. En mobiltelefon som är farlig för människan skall inte köpas. Den enda mobiltelefonen som skall köpas är den som brukas till samtal och inget mer än så. Det som medför förbjudna och farliga saker och ting får varken säljas eller köpas.