Bistånd till orättvisa

Fråga: Hur kombinerar vi Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte dem som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1

med hadîthen:

”Den som går med en orättvis person för att bistå hans orättvisa och vet att han är orättvis, lämnar islam.”2?

Svar: Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte dem som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”

Vi har talat om den versen. Vi sade att vi inte skall överväldigas av hopp varpå vi hamnar i synder som inte är avguderi. Är du säker på att Allâh vill förlåta dig? Nej. Låt er därför inte luras in i avvikelse på grund av denna vers.

Vad hadîthen beträffar, så känner jag inte till den. Men om den är autentisk så handlar den om personen som går med en person som utövar en orättvisa som exkluderar honom ur religionen.

14:48

2al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (6/2606). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (5859).