Bistånd till moskéer som motsäger Sunnah

Världens tre absolut bästa moskéer har inte skonats utsmyckning. Det finns många hadîther som varnar muslimerna för denna utsmyckning. Trots det har de inte gagnat moskéebyggarna något om det så skulle vara på biståndsmännens räkning. De som ligger bakom moskébyggena faller i två fel. Det första är det som vi talar om, nämligen en kontrast mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som i flera hadîther förbjuder utsmyckning av moskéer. En av dem är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag har inte blivit beordrad att försköna moskéerna.”

Det vill säga att måla dem och utsmycka dem. Det anvisades av hadîthens återberättare ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade när han kommenterade den hadîthen:

”Ni kommer förvisso att utsmycka dem liksom judarna och de kristna har utsmyckat.”

Det är som att ´Abdullâh bin ´Abbâs ord kommer från profetkallets lykta eftersom den stämmer helt överens med muslimernas tillstånd idag. Sett till den överdrivna utsmyckningen ser vi knappt någon skillnad idag mellan en moské och en kyrka. Ibn ´Abbâs ord kan antingen vara hans egna ord med profetens ords dom eller också en Idjtihâd byggd på vissa generella hadîther däribland:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och de kristna?” Han svarade: ”Vem annars?”

Den är allmän och allomfattande. Ibn ´Abbâs brukade antingen ett specifikt uttalande från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller också generaliseringen i den här hadîthen:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och de kristna?” Han svarade: ”Vem annars?”

Likaså förbjöd och varnade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för dessa utsmyckningar när han sade:

”Stunden kommer inte att äga rum förrän människorna stoltserar med moskéer.”

Det är dessvärre ett faktum idag eftersom det motsäger sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) undervisning.

Det andra är att personen som finansierar ett moskébygge motsäger sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. De som står för insamlingen förfelar därför att utgifterna är inte föreskrivna.

Därför varnar jag alla för att vara med om att samla pengar till ett moskébygge som består av några av dessa utsmyckningar däribland höga minareter som är nästan skyhöga. Idag finns det inget behov alls av dem. Förr brukade de säga att omständigheterna fordrar dem eftersom böneutroparen klättrade högst upp på minareten för att hans böneutrop skulle nå ut så långt som möjligt. Idag når böneutropet tio gånger längre via mikrofonen. Att lägga ut tusentals dinarer på att försköna moskén inifrån och bygga höga minareter är slöseri med pengar, för att inte tala om en kontrast mot de angivna hadîtherna som handlar om utsmyckning av moskéer.