Bistånd till Hizbiyyûn förbjudet

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 191-192

Föreningen al-Hikmah är baserad på lögn och svindleri från dess allra första dag. Vilken lögn? De berättade i Aden – även brev skickades från Makkah – att jag är nöjd med dem. Jag fördömer ju allt sektväsen från första dagen. Vilket svindleri? De svindlar människorna genom att intala dem att vi fördömer moskébygge, uppsikt över faderlösa barn, grävning av brunnar och annan välfärd som religionen godkänner. Om Jemens bästa förening är byggd på dessa lögner och svindlerier, vad tror du då om andra föreningar? Jag anser att den som bistår liknande föreningar syndar, ty han ansvarar för sin egendom. Abû Barzah al-Aslamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans kunskap och hur han har praktiserat den, hans egendom och hur han har tjänat den och var han har spenderat den och hans kropp och hur han har använt den.”1

Det är så al-Ikhwân al-Muslimûn gör för att hjärntvätta ungdomarna. De tar dem från att memorera Qur’ânen till att spela skådespel, sjunga visor och hata Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Du skänker pengar för Allâhs sak, men därefter utnyttjar de dig för att bistå och stärka deras sekt. Det är inte tillåtet att bistå liknande föreningar. Håll dig borta från alla andra sekter som är minst sagt innovativa.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/162).