Bistånd till Djahmiyyahs dogm

Mâturîdiyyah och Ashâ´irah anser att tron är enkom bekräftelse ehuru personen inte uttalar den. Så länge han bekräftar med sitt hjärta så är han troende. Denna tes är en av Imâm Abû Hanîfahs åsikter. Dock är det svårt att se någon skillnad mellan denna dogm och Djahmiyyahs dogm om att tron är enbart vetskap, sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Således sade han att Abûl-Hasan al-Ash´arî bistod Djahmiyyahs dogm.

Alla dessa sekter utesluter handling ur tron.