Bistånd till Ahl-ul-Bid´as moskéer

Fråga: Rekommenderar ni oss att bygga moskéer utomlands där folk är kända för Tasawwuf och byggnader på gravar? Mina föräldrar vill nämligen det.

Svar: Nej. Vi skall inte bistå dem vad som stödjer deras innovation och ondska. Vi skall inte bistå dem. Vi skall bygga moskéer till Ahl-us-Sunnah och människor med rätt dogm.