Bistånd till Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Angående bistånd till muslimerna i utlandet. Vissa säger att det finns särskilda sekter som besitter innovationer varför de inte skall få allmosor. Hur lyder regeln här?

Svar: Det stämmer tvivelsutan att många muslimer, och inte alla, utomlands besitter innovationer. Vissa innovationer är ursäktade, andra är trotsiga synder och somliga är otro.

Om de besitter otrogna innovationer, så är det inte alls tillåtet att betala allmosa till dem ändock de kallar sig för ”muslimer”. Att de kallar sig för ”muslimer” medan de vidhåller otrogna innovationer efter att sanningen har klargjorts för dem gör dem till hycklarna som sade:

نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ

”Vi vittnar att du är Allâhs sändebud!”1

Allâh sade:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

”Men Allâh vet att du är Hans sändebud, och Allâh vittnar att hycklarna ljuger.”2

Men om innovationerna är trotsiga eller ursäktade på grund av en möjlig tolkning, så är de ingen orsak till att de inte skall få bistånd. De skall bistås mot sina otrogna fiender. De är helt klart bättre än dessa otrogna.

163:1

263:1