Bistånd och hjälp från Hizbiyyûn

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/377)

Fråga: Är det tillåtet för Salafiyyûn att ta emot bistånd från Hizbiyyûn?

Svar: Om biståndet är i form av handel och fynd och på dogmens bekostnad, så är det inte tillåtet att ta emot det. De tar muslimers pengar och ger dem till andra muslimer. Men om personen är i behov och de ger villkorslösa bistånd, så får han ta emot dem förutsatt att han inte säljer sin religion. Oftast brukar människor som tar emot pengar från dessa individer förstöras. En muslim som vill bevara sin religion och sin dogm ska hålla sig borta från dessa människors förmåner. Han ska undvika dem och härda med livets svårigheter till dess att Allâh underlättar för honom.