Bistånd från icke-bedjande

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 131

Fråga: Vad är domen för att bistås av en icke-bedjande person? Är han otrogen om han inte ber?

Svar: Att den som inte ber är otrogen är korrekt. Det bevisas i Qur’ânen, Sunnah, följeslagarnas ord och den korrekta teorin. Det vill säga den som aldrig ber, varken i moskén eller hemma. Den som ber till och från är inte otrogen – han är däremot tvivelsutan syndig.

Vad biståndet beträffar, beror det på vad biståndet handlar om. Vissa bistånd är ju tillåtna. Exempelvis är det harmlöst att be den icke-bedjande om hjälp så att man inte drunknar. Däremot ska man inte be en icke-bedjande person om bistånd inom religiösa frågor. Med andra ord beror det på vad biståndet handlar om.