Bistånd från Hizbiyyûn

Om du träffar honom (en Hizbî), så hälsar du på honom med fredshälsningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimen har fem rättigheter över muslimen.”

En av dem är att han hälsar honom med fredshälsningen när de träffas.

Beträffande deras föreläsningar… Gå inte ens dit om du bara vill höra vad de säger. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hör talas om ad-Dadjdjâl skall avlägsna sig från honom.”

Det vill säga gå bort från honom.

Jag råder alltså bröderna att hålla sig borta från Hizbiyyûn och deras föreläsningar.

Om de vill bygga Qur’ân-skolor åt er utan några som helst villkor eller krav, så är det okej. Och om ni förmodar att de med tiden kommer kräva att ni röstar med dem, så skall ni lämna dem och deras skolor. Vi vill inte ha brunnar, moskébyggen eller Qur’ân-skolor som slutar med Hizbiyyah.