Bismillâh innan bönen

Fråga: Vad är domen för att säga ”Bismillâh” innan Takbîr till bönen?

Svar: Det har inte rapporterats. Det har inte rapporterats att ”Bismillâh” sägs innan bönen. Det har inte rapporterats.