Biografer accepteras inte av islam

Det islamiska samfundet har prövats med att rätta sig efter de otrogna länderna och de traditioner och vanor som de är byggda på. Det har i sig lett till att dess söner har gått förlorade och att deras familjer har splittrats. Till denna prövning hör biograferna. Däri utspelas handlingar och värdelöst skådespel som inte accepteras av den islamiska föreskriften.

Vissa av våra landsmän, det två heliga moskéernas land i vilket muslimernas Qiblah ligger, har valt att följa detta exempel och bygga biografer ur vilka en stor brist på karaktärer och uppföranden har kommit fram. Detta har skett dessa dagar i städer som Jeddah och andra saudiska städer.

Vi vill väcka uppmärksamheten på faran i dessa biografer för våra söner och döttrar. Vi ber Allâh (´azza wa djall) att Han inte låter detta och dess oförskämdheter hända igen. Vi litar på Allâh (´azza wa djall) och därefter på våra makthavare i detta välsignade land att dessa oförskämdheter i biograferna inte kommer att upprepas. Likaså ber jag Allâh (´azza wa djall) att Han bevarar detta land och dess makthavare och att Han låter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah råda och följas.