Bilhandel på avbetalning

Scenariot som du frågar om har tvivelsutan som syfte att tillåta räntan som Allâh har förbjudit.

En person är i behov av en bil. Han kan köpa den för 30.000 kontant. Han frågar en rik man om han kan låna honom pengar. Den rike går med på det förutsatt att han betalar tillbaka 40.000 efter ett år. Ingen tvivlar på att detta är ränta.

Numera har scenariot ändrats. Den rike säger till mannen att han köper bilen åt honom, men att han därefter skall betala 40.000 till honom. Vad är skillnaden? Det finns ingen skillnad förutom att man försöker undkomma Allâhs förbud. Om firmachefen säger till dig att du kan köpa bilen för 30.000 kontant eller 40.000 på avbetalning och du går med på det sistnämnda, så har du betalat 10.000 i ränta.