Bilen till moskén

2683 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Slutet av mitt samfund kommer att bestå av män som ska färdas på säten som påminner om riddjurs sadlar. De kommer att stiga av vid moskédörrarna och deras kvinnor kommer att vara påklädda men ändå nakna. Deras huvuden ska vara som magra kamelers pucklar. Förbanna dem, ty de är förbannade! Om det hade funnits ett samfund efter ert skulle era kvinnor tjänat dem liksom de forna samfundens kvinnor har tjänat er.”

Rapporterad av Ahmad (2/223), al-Mukhallas i ”al-Fawâ’id wal-Gharâ’ib al-Muntaqât” (1/264 – manuskript), Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (1454) och at-Tabarânî i ”as-Saghîr” (232) och ”al-Awsat” (9485).

I ´Abdullâh bin Wahbs formulering står det:

De ska färdas på mjuka säten tills att de kommer fram till sina moskédörrar.”

Rapporterad av al-Hâkim (4/436).

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anvisade till dagens transportmedel – bilarna. Bilar är försedda med mjuka och sköna säten och påminner om sadlar. Teorin stärks ytterligare av att en annan hadîth nämner transportmedel som ”hus”, men sedermera har jag insett att dess berättarkedja består av avbräck.

Utöver de påklädda men ändå nakna kvinnorna består hadîthen av ett annat mirakulöst och vetenskapligt besked som hör till de dolda frågorna, nämligen dessa kvinnors män som kör bilar till moskéerna. Jag svär vid Allâh att profetian är sann. Vi ser den utspelas varje fredag när bilar parkeras intill moskéerna så att gatorna blir trånga. Ur bilarna stiger män ut för att be fredagsbönen och de flesta av dem ber inte de övriga fem bönerna. Åtminstone inte i moskéerna. De tycks nöja sig med fredagsbönen varför så många kommer just till den. När de parkerar utanför moskéerna och stiger ut ur bilarna syns inga som helst spår av bönen på dem. Inte heller på deras fruar och döttrar. Med all rätt beskrivs de som påklädda men ändå nakna.