Bildprydda kläder och väggar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
al-Madjmû´ ath-Thamîn (1/199)

Fråga: Hur lyder domen om kläder med figurer på?

Svar: Det är inte tillåtet för en människa att ha på sig kläder som pryds av bilder på människor eller djur. Det är inte heller tillåtet att ha på sig turbaner, sjalar och liknande som det finns liknande bilder på. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna går sannerligen inte in i ett hus i vilket det finns bilder.”1

Således anser vi att man inte skall ha fotografier som minne. Den som har fotografier som minne, är ålagd att riva sönder dem. Detta gäller oavsett om han hängt upp fotografierna på väggen, förvarar dem i ett album eller något annat. Att dessa fotografier finns i ett hem, fordrar att änglarna inte kommer in i det. Hadîthen jag har nämnt är autentisk – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (3226) och Muslim (2106).