Bilderna som Ibn ´Uthaymîn tillät och förbjöd

Fråga: Vad är domen för att ta minnesbilder på heliga platser?

Svar: Det är inte tillåtet att ta minnesbilder på människor eller djur som kameler. Det är inte tillåtet för att handlingen består av bilder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att änglar inte går in i hem som det finns bilder i. Det enda undantaget är nedvärderade bilder som de på madrasser, kuddar och dylikt. Vad beträffar minnesbilder på djur eller människor, så är de inte alls tillåtna.

Angående minnesbilder på exempelvis Ka´bah, bergen i Minâ, berget i ´Arafah, moskén i Namirah, moskén i Muzdalifah eller al-Khayr-moskén i Minâ, så är det okej så länge det inte leder till något förbud. Leder bilderna till något förbjudet blir de förbjudna. Annars är det i princip tillåtet.

Fråga: På dessa moskébilder kommer garanterat män, kvinnor och andra skapelser med då det är omöjligt att få bild på dem annars.

Svar: Ja. Om en människobild kommer med får man stryka bort ansiktet så att den blir tillåten.