Bilderböcker i moskén

Fråga: Som ni vet har proven nalkats. Många ungdomar studerar i moskéerna. Det är välkänt att böckerna i lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och till och med vissa universitet kan innehålla bilder. Vad är domen för att ta in sådana böcker i moskén för att studera?

Svar: Det är inte tillåtet att ta in böcker i moskén om deras bilder är uppenbara och synliga, som på omslaget. Änglar går inte in i hus vari bilder finns. Om änglarna besväras av löklukten så besväras de även av bilderna som hindrar dem från moskén. Men om bilderna är dolda och inte åsyftade i sig, så hoppas jag att det är harmlöst. Ty de är dolda, inne i boken. Inte heller är själva bilderna åsyftade. Om man vill göra det bästa utav saken, är det bara att förstöra ansiktet. När ansiktet är förstört upphör dess problematik.