Bilder på lärda och ledare är grunden till avguderiet

Fråga: Vad är domen för skulpturer föreställande ledare och lärda? Är det tillåtet att hänga upp deras bilder för att visa deras storhet och erinra sig om deras fina sidor?

Svar: Det var just det som hände med Nûhs folk. Ni vet hur det eskalerade. Avguderiet bröt ut på grund av dessa bilder och deras resning och upphängning. Avguderiet bröt ut bland människorna. Detta hände på Nûhs (´alayhis-salâm) tid. Orsaken var bilder på rättfärdiga människor och högaktning av dem. Handlingen är inte tillåten. Vi rättar oss efter de rättfärdiga och älskar dem och ber för dem, men det är inte tillåtet att ha bilder på dem. Det är inte tillåtet att ta bild på människor, oavsett om de lever eller är döda. Avbildning av rättfärdiga människor och ledare är ond och prövande.