Bilder på halva människor och liknande

356 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Djibrîl (´alayhis-salâm) kom till mig och sade: ”Jag kom till dig igår kväll. Det enda som hindrade mig från komma in i huset som du befann dig i var en skulptur på en man. I huset fanns det skulpturer på draperiet. Befall att skulpturernas huvuden tas bort så att de blir som träd. Befall att draperiet klipps och görs till två kuddar som trycks ned1. Befall att hunden tas ut.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så. Hunden var al-Hasans och al-Husayns valp som låg under deras säng. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han rådde mig så mycket om grannen att jag trodde att han skulle låta honom ärva.”

Rapporterad av Ahmad (2/305) som står för formuleringen, Abû Dâwûd (4158), at-Tirmidhî (2/132) och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (1487) via Yûnus bin Abî Ishâq, från Mudjâhid, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är i enlighet med Muslims villkor och den har autentiserats av at-Tirmidhî och andra…

Lärdomar från hadîthen:

4 – Frasen:

”Befall att skulpturernas huvuden tas bort så att de blir som träd.”

bevisar att ändringen som tillåter bilden är ändringen som skiftar bildens detaljer så att den får ett helt annat utseende, som ett träd. Därför är det inte tillåtet att bruka bilder ehuru de är på ett vis som vanligtvis inte hade möjliggjort för de avbildade att leva. Vissa lärda har ju den åsikten. Men bilden förblir ju vara en bild både sett till namn och realia. Exempel på dessa bilder är de på halva personer och liknande. Känn detta eftersom alla dagens muslimer skall ha kunskap om det nu när bilder har blivit så utspridda och vanliga.