Bilder på de lärdas hem och moskéer

Fråga: När någon stor lärd person dör, kommer godvilliga TV-bolag och filmar hans plats som han undervisade på, hans moské och predikstol som han predikade från…

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet. Det leder till en extrem ställning till de rättfärdiga och de lärda. Sådana frågor är inte tillåtna. Det är den lärdes livsstil och handlingar som förblir. Vad gäller hans predikstol och hem, så finns det ingen nytta av dem. Vad har han för nytta om han vet att det är hans hem? Han har dött och inget mer med det.