Bilder i tidningar i hemmen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (902)

Fråga: I de flesta hemmen finns tidsskrifter och tidningar som innehåller bilder.

Svar: Om de är vetenskapliga, får de lov att läsas och sedan täckas så att inte bilderna förblir synliga.

Fråga: Är det okej om man lägger dem i en låda?

Svar: Ja.