Bilden ligger i huvudet

1676 – Jag hörde Ahmad säga:

Bilden ligger i huvudet.”

Muhammad bin Mahbûb berättade för oss: Wahayb berättade för oss, från Khâlid, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ):

Bilden ligger i huvudet. När huvudet kapas upphävs bilden.”

Ahmad berättade för oss: Ismâ´îl berättade för oss, från Khâlid, från ´Ikrimah som sade liknande. Ibn ´Abbâs nämns inte.