Bild på Shaykhen i mobilen

Fråga: Om jag sätter en bild på en död Shaykh i mobiltelefonen för att påminna mig om honom och be Allâh benåda honom, stämmer det att det är överdrivet och förbjudet?

Svar: Ja. Du får inte sätta någon bild. Bilder är inte tillåtna. Det är inte tillåtet att bära på och spara bilder om de inte är nödvändiga, vilket de inte är i det här fallet. Detta är inget nödfall. Det kan vara överdrivet. Det räcker att du ber för honom och ber Allâh förlåta honom.