Bild på al-Albânî är en katastrof

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (903)

Fråga: För ett tag sedan fick vi för första gången se en bild på dig i tidningen ”al-Liwâ’”.

al-Albânî: Det tillhör katastroferna som vi prövas med idag.