Bilägare kan ha rätt till allmosa

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

al-Qawâ´id fîl-Fiqh al-Islâmî, sid. 295

Regel 130: Varken bostad, tjänare eller behövligt transportmedel anses vara en överflödig egendom med vilken en individ förlorar sin rätt till allmosa. Inte heller anses det omnämnda vara en egendom som förpliktigar vallfärd eller bot eller utbetalning av skulder eller försörjning. Det konkretiserade Ahmad.