Biblens straff för tillämpning av hedniska lagar

Hesekiel 11:1

www.bibeln.se/las/2k/hes

https://www.bible.com/bible/166/EZK.11.SVEN

1En andekraft lyfte mig och förde mig till den östra tempelporten, den som vetter mot öster. Vid ingången till porten stod tjugofem män. Bland dem såg jag Jaasanja, Assurs son, och Pelatja, Benajas son, folkets ledare. 2”Människa! Detta är de män som smider ränker och välver onda planer här i staden”, sade han till mig. 3”Det är de som tänker: ’Nu behöver inga hus byggas. Staden är grytan, vi är köttet.’ 4Profetera därför mot dem, människa, profetera!” 5Då föll Herrens ande över mig, och han befallde mig att säga: ”Så säger Herren: Så tänker ni, israeliter, jag vet vad som rör sig inom er. 6Många har ni dräpt här i staden, gatorna har ni fyllt med lik. 7Därför säger Herren Gud: De dräpta som ni har hopat här är köttet, staden är grytan. Men er skall jag föra bort härifrån. 8Svärdet fruktar ni, och svärdet skall jag rikta mot er, säger Herren Gud. 9Jag skall föra bort er härifrån och prisge er åt främlingar. Och jag skall verkställa min dom över er. 10För svärd skall ni falla. Vid Israels gräns skall min dom drabba er. Då skall ni inse att jag är Herren. 11Staden skall inte vara en gryta för er, och ni skall inte vara köttet i den. Vid Israels gräns skall min dom drabba er. 12Då skall ni inse att jag är Herren, ni som inte följde mina bud och inte höll er till mina lagar utan till de omgivande folkens lagar1.”

1I Bibeln 1917:

12Då skolen I förnimma att jag är HERREN, I som icke haven vandrat efter mina stadgar och icke haven gjort efter mina rätter, utan haven gjort efter de hednafolks rätter, som bo runt omkring eder. https://www.bible.com/bible/166/EZK.11.SVEN