Bevislös Qur’ân-läsning för döda

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: I vårt land har de som vana att läsa ut Qur’ânen å den dödes vägnar för att denne ska belönas…

Svar: Det är grundlöst. Det vore nyttigare för den döde om de åkallade för honom, bad om förlåtelse för honom eller skänkte välgörenhet för honom, ty det har bevisats. Qur’ân-läsning å den dödes vägnar saknar bevis. I vissa fall hyr de läsare. Istället borde de spendera den summan i välgörande syfte å den dödes vägnar.