Beviset för god och dålig innovation

Fråga: Är det korrekt att klassificera innovationerna utmed de fem domarna eller goda och dåliga innovationer?

Svar: Vad är beviset för den klassificeringen? Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klassificerade inte. Han sade:

”All innovation är en villfarelse.”

All innovation är en villfarelse. Han klassificerade inte.