Beviset för fastan i Dhûl-Hidjdjah

Fråga: Finns någon autentisk hadîth om att fasta de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah?

Svar: Fasta under de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah är tvivelsutan en god handling. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inga dagar vari en god handling älskas så mycket av Allâh som dessa tio dagar.” De sade: ”Inte ens kamp?” Han sade: ”Inte ens kamp, förutom att en man beger sig iväg och strider med sitt liv och sin egendom och återvänder inte med någotdera.”1

Fastan inkluderas till denna allmänna hadîth. Lägg till det att författarna till Sunan-böckerna har rapporterat att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade dessa dagar frånsett ´Îd-dagen. Vissa lärda säger att hadîthen är god. Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) anammade det, vilket är korrekt. Det är alltså Sunnah att fasta de dagarna.

1al-Bukhârî (969).