Beviset för Dhûl-Qarnayns profetskap

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/179)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

Vi sade: ”Du Tvåhornade! Antingen går du hårt fram eller också behandlar du dem med mildhet!”1

Denna vers brukas av dem som argumenterar för Dhûl-Qarnayns profetskap, ty Allâh (ta´âlâ) tilltalade honom. Den korrekta åsikten är att han inte var profet och att tilltalet är i form av inspiration.

118:86