Beviset för att säga ‘Sadaq Allâh-ul-´Adhîm” efter Qur’ân-läsning

Fråga: Är det Sunnah att alltid säga ”Allâh den Väldige har talat sanning” (Sadaq Allâh-ul-´Adhîm) efter Qur’ân-läsning?

Svar: För att något skall vara Sunnah måste det ha bevis. Var är beviset för att säga ”Allâh den Väldige har talat sanning” (Sadaq Allâh-ul-´Adhîm) efter Qur’ân-läsning? Det finns inget bevis för det. Det som har nämnts är:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”När du [vill] läsa Qur’ânen, be då Allâh beskydda dig mot Djävulen, den utstötte.”1

Innan du börjar läsa Qur’ânen söker du Allâhs skydd mot den fördömde Satan. Och om du skall börja läsa från början av ett kapitel säger du ”Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm”. Detta är vad som har nämnts i samband med Qur’ân-läsningens etiketter. Det har aldrig rapporterats att ”Allâh den Väldige har talat sanning” (Sadaq Allâh-ul-´Adhîm) skall sägas. Det finns inget bevis för det. Bara för att många säger så betyder det inte att det är föreskrivet.

116:98