Beviset för att kupoler på gravar är tillåtna

Fråga: Vissa gravdyrkare argumenterar med den gröna kupolen över profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav för att det är tillåtet att bygga kupoler på gravarna. De säger att om de inte hade varit tillåtna skulle Allâh inte ha behagats av att den byggs ovanpå profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav…

Svar: Skulle Allâh inte ha behagats? Har du bevis för att Allâh är nöjd med den? Fri är Allâh från brister! Talar du om Allâh utan kunskap?

Kupolen byggdes av en senare makthavare. Han byggde den inte utmed de lärdas befallning eller samråd.

Graven var inte innanför moskén. Den var utanför moskén. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravdes i sitt hem. Varför begravdes han i sitt hem och inte på begravningsplatsen? För att graven inte skulle tas till en högaktad böneplats. Därför omringades den av väggar i hans hem. Han förblev i sitt hem utanför moskén under de renläriga kalifernas kalifat, Mu´âwiyah bin Abî Sufyâns kalifat och´Abdul-Malik bin Marwâns kalifat. Sen kom al-Walîd bin ´Abdil-Malik som ville utvidga den profetiska moskén. Han utvidgade den från östra sidan och förde in det profetiska rummet. De lärda var inte nöjda med det. Det var en makthavares handling. Det har ni gått igenom i as-San´ânîs ”Tathîr-ul-I´tiqâd”. Där nämns det profetiska rummet och hur det infördes i moskén.