Beviset för att helvetet är i himlen

Fråga: En kallare säger att helvetet är i himlen och att beviset för det är Allâhs ord:

وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

”I himlen finns ert uppehälle och där finns det som ni fått löfte om [i nästa liv]; ja, vid himlarnas och jordens Herre! – allt detta är sanning, [lika sant] som att ni har förmågan att tala!”1

Svar: Är helvetet vårt uppehälle? I himlen finns uppehället i form av regn. Det som ni har fått i löfte är paradiset.

151:22-23