Beviset för att debattörens syfte är sanningens triumf

Se till så gott du kan att inte debattera om någon fråga. Däri finns många sjukdomar. Dess synd är större än dess nytta. Debatter är källan till alla klandervärda egenskaper som ögontjäneri, avundsjuka, arrogans, hat, fientlighet och skryt. Visst. Om en fråga uppstår mellan dig och en annan person eller en grupp människor och ditt syfte är att sanningen skall komma fram och inte rinna ut i sanden, är det tillåtet att forska kring den. Detta syfte har dock två kännetecken:

Det första kännetecknet är att du inte skiljer på ifall sanningen kommer fram från dig eller från någon annan.

Det andra kännetecknet är att du föredrar att debatten sker i enrum och inte offentligt.