Beviset för att berömma Ahl-ul-Bid´a

Fråga: I Storbritannien har vi en kallare som säger att det är tillåtet att berömma Ahl-ul-Bid´a eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berömde Khawâridj när han sade:

Ni kommer att se ned på er bön när de ber och er fasta när de fastar.”

Svar: Det är inget beröm från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till dem. Han har inte nämnt hela hadîthen:

De tränger igenom religionen liksom pilen tränger igenom bytet.”1

Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) motiv var att fördöma dem och varna för dem, inte att berömma dem.

1Muslim (1/292).