Beviset för att Allâhs hand betyder förmåga eller gåva

as-Sâbûnî sade:

”De – Ahl-us-Sunnah – förvränger inte orden från deras sammanhang och tolkar två händer som två gåvor eller två styrkor.”

Så tolkar Djahmiyyah. Allâh har ju en förmåga som Han skapar allting med. Han har inte två förmågor. Hans gåvor är otaliga och kan inte räknas. Han har alltså inte bara två gåvor. Fjärran är Allâh från det! Allâh (subhânah) sade:

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

”Och om ni ville räkna Allâhs välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal. Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!”1

Deras tolkning är alltså rutten och pinsam. Författaren beljuger den med Qur’ânen, Sunnah och intellektet. De säger att de är de intellektuella. Var är deras intellekt då? Därför sade as-Sâbûnî (rahimahullâh) när han talade om hur de tolkar Allâhs händer som två gåvor eller två förmågor:

”Djahmiyyahs och Mu´tazilahs förvrängning – må Allâh döda dem!”

Är inte detta en förvrängning? Det är visst en förvrängning och samtidigt också en lögn. Hur kan två händer betyda två förmågor? Var i Qur’ânen eller Sunnah står det att Allâh har två förmågor? Allâh förmår allt. Vi beskriver Honom (subhânahu wa ta´âlâ) med förmåga och kunskap utan att säga att Han har två eller tre kunskaper. Vi säger att Han beskrivs med en allomfattande kunskap och en allomfattande förmåga. Det finns inget i himlarna eller på jorden som Han inte förmår. Deras åsikt är alltså dum.

Hur kan två händer betyder två gåvor? Var i Qur’ânen eller Sunnah står det att Allâh endast har två gåvor? Allâhs gåvor i himlarna och på jorden är otaligt många. Vi klarar inte ens av att räkna alla gåvor en liten skara människor har, än mindre änglarna, djinnerna, människorna och alla andra Hans skapelser i universum.

114:34