Beviset för att Allâh inte är ovanför himlarna

Publicerad: 2012-06-13
Författare: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307)
Källa: Qatf-uth-Thamar, sid. 63

Det finns inte en enda bokstav i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, Salafs ord, såväl följeslagarnas som efterföljarnas, eller imamernas ord som säger motsatsen. Ingen av dem har sagt att Allâh inte är ovanför himlen eller att Han inte är ovanför tronen eller att Han är överallt eller att Han varken är innanför skapelsen eller utanför den, sammanbunden med skapelsen eller frånskild från den, eller att det inte är tillåtet att peka mot Honom och liknande.

Den som anser att texterna om egenskaperna är obegripliga och att det är okänt vad Allâh och Hans sändebud verkligen menade med dem och att det är en liknelse, jämförelse, otro och villfarelse att tro på dem ordagrant och att de har en mening som endast Allâh känner till och att de har samma innebörd som:

الم

”Alif Lâm Mîm.”1

och:

كهيعص

”Kâf Hâ Yâ ´Ayn Sâd.”2

och att detta är Salafs lära och att de inte kände till betydelsen av Allâhs ord:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”3

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Iblîs! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina två händer?”4

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“Den Nåderike har rest Sig över tronen.”5

och liknande, är en av de okunnigaste människorna om Salafs troslära och en av de mest vilsna människorna. Detta antagande fordrar att Utvandrarna, Hjälparna, alla andra följeslagare och samfundets kunnigaste, med de bästa handlingarna och som var bäst på att rätta sig efter dem, var okunniga. Antagandet fordrar också att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade saker och ting som han själv inte förstod. Det är ett väldigt stort fel och ett fult påhopp – vi söker Allâhs skydd mot det.

12:1

219:1

339:67

438:75

520:5