Beviset för att Abû Sufyân bin Harb inte var profetens di-broder

Fråga: Författaren till ”Suwar min Hayât-is-Sahâbah” sade att Abû Sufyân (radhiya Allâhu ´anh) var profetens di-broder. Hur kunde i så fall profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifta sig med hans dotter om han var hans di-broder?

Svar: Det bevisar att han inte var hans di-broder. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) äktenskap med Habîbah bint Abî Sufyân (radhiyâ Allâhu ´anhumâ) bevisar att han inte var hans di-broder.

Jag tror han menar Abû Sufyân bin al-Hârith. Han var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kusin. Det är alltså inte Abû Sufyân bin Harb. Frågeställaren har blandat ihop. Han menar Abû Sufyân bin al-Hârith. Han var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) di-broder.