Beviset för al-Harbîs villfarelse

Titta vad jag skrev till Fâlih:

1 – Du fäster dig vid termen ”Djins-ul-´Amal”1 samtidigt som den varken nämns i Qur’ânen eller Sunnah eller hos Salaf när de definierade tron. Såvitt jag vet fanns inte den termen på de förträffliga generationernas tid. Det är inte osannolikt att den härrör från filosofer.

2 – Granska Salafs definitioner av tron; kan du se att jag avviker från dem?

Är personen som tror på dessa definitioner, kallar till dem och uppmanar fasthållning vid dem Murdji’î enligt Allâh och Ahl-us-Sunnah? Enligt Khawâridj och de hatiska Haddâdiyyah, ja.

Titta om denne envise man, som går emot Salafs metodik och vidhåller termen ”Djins-ul-´Amal” och krigar för dess sak, klarar av att bekräfta termen i Qur’ânen, Sunnah och Salafs tal!

Kan han bekräfta att Salaf sade att tron består av tal och ”Djins-ul-´Amal”?

Kan han bekräfta att Salaf bråkade om termen ”Djins-ul-´Amal”?

Bevisar inte hans oförmåga att uppfylla något av dessa krav att han inte följer Salafs metodik och att hans kamp är enbart baserad på lust och hätska tvister? Är det möjligt att en klok muslim och en trovärdig Salafî håller fast vid en term som ser ut på det här sättet?