Bevisa skillnaden mellan Rabî´ al-Madkhalîs syn på tron och Salafs

De extrema Murdji’ahs dogm är välkänd. Vissa av dem anser att tron ligger endast i bekräftelsen, vilket Ashâ´irah säger. Enligt Murdji’ah al-Fuqahâ’ består tron av hjärtats bekräftelse och tungans erkännande. Den gemensamma nämnaren hos alla Murdji’ah är att de utesluter handlingen ur tron och säger att den varken stiger eller sjunker.

Imâm Ahmad sade:

Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.”

Imâm al-Bukhârî sade:

Jag har skrivit ned från mer än 1000 lärda och jag har inte skrivit ned från någon som inte säger: ”Tron består av tal och handling.” Jag har inte skrivit ned från den som säger: ”Tron består av tal.”

Berätta för mig hur jag går emot Imâm Ahmad, Imâm al-Bukhârî och imamerna från hans lärare och på så sätt tillhör de extrema Murdji’ah. Inser du inte att när du anklagar mig för Irdjâ’ så anklagar du även de två imamerna och resten av Ahl-us-Sunnah för det.

Om ditt motargument är att jag inte tillåter att begreppet ”Djins-ul-´Amal” brukas1, undrar jag hur det kommer sig att Ahl-us-Sunnahs imamer har försummat det, om det nu är obligatoriskt att nämna det, forska kring det och anse det vara väsentligt i definitionen av tron. Hur kommer det sig att de inte befallde forskningar kring det begreppet? Anser du att de också är extrema Murdji’ah?

Därtill vill jag att du ger mig en fulländad definition av begreppet ”Djins-ul-´Amal”. För att den skall godtas måste du dock nämna bekräftade citat till det2.

2Fram till skrivande stund har Haddâdiyyah inte kunnat nämna en sådan definition från Salaf. De har inte heller klarat av att hitta den i Qur’ânen och Sunnah. Trots det håller de fast vid begreppet och bekrigar Ahl-us-Sunnah med det och för dess sak. Khawâridj, Râfidhah, Mu´tazilah, Sûfiyyah och Murdji’ah har allesammans något otydligt argument i Qur’ânen och Sunnah som de håller fast vid till skillnad från dessa som är helt tomhänta. Det enda de håller fast vid är otydliga uttalanden från människor.